latviski
english
2004. gada 1. – 31. augusts
Anketas izstrādāšana nacionālo treniņu analīzes veikšanai
2004. gada 10. septembris - 30. oktobris
Nacionālo starpkultūru treniņu analīzes veikšana visās partnervalstīs
2005. gada 16.-20. februāris
Pirmā projekta sanāksme Vīnē, Austrijā
Starpkultūru seminārs un darba sanāksme
2005. gada 17.-20. marts
Otrā projekta sanāksme Ržešovā, Polijā
Starpkultūru seminārs un darba sanāksme
2005. gada 21. maijs
Trešā projekta sanāksme Rīgā un Daugavpilī Starpkultūru seminārs un darba sanāksme
2005. gada 25. – 31. jūlijs
Rezultātu izplātīšana un gala atskaites iesniegšana
Best displayed by Mozilla FireFox @ 1024x768 display resolution
Developer & web master: Boriss Zagrebins
Designed by Marshal Design