latviski
english
Mūsdienās cilvēkiem ik dienu nākas komunicēt ar dažādu kultūru pārstāvjiem. Starpkultūru komunicēšana diezgan bieži vien tiek risināta intuitīvi. Tomēr biznesa pasaulē panākuma apliecinājums ir cilvēka spēja komunicēt ar dažādu kultūru pārstāvjiem.
Kultūra ir definēta, kā vērtību un pārliecību sistēma, kura dod mums identitātes vai piederības sajūtu un kurā mēs dalāmies ar apkārt esošiem cilvēkiem. Katra indivīda dažādās kultūras vērtības un pārliecību sistēmas uztvere ietekmē to, kā cilvēki reaģē uz realitāti. Mūsdienās, sadarbojoties ar dažādiem valstu partneriem, saskarsme ar svešām kultūrām var pieņemt dažāds formas. Sadarbība ar starpvalstu partneriem ir spilgts piemērs, tam kā saskaras dažādas vērtības, tradīcijas un biznesa prakses. Šāda veida starpvalstu sadarbībā indivīds bieži vien tiek pakļauts dažādiem komunicēšanas paņēmieniem, darba un vadīšanas stiliem. Vieglprātīga izturēšanās pret šiem aspektiem un uzskatīšana par neaktuāliem var novest pie savstarpēja apmulsuma un neskaidrības riska. Indivīdiem, kas ir iesaistīti biznesa vidē, ir nepieciešams starpkultūru apmācība, lai izvairītos no šāda veida riska. Starpkultūru apmācība kā process izvirza indivīdam prasības: identitātes izaicinājums, mācīšanās sadzīvot daudzveidīgā pasaulē utml.
Best displayed by Mozilla FireFox @ 1024x768 display resolution
Developer & web master: Boriss Zagrebins
Designed by Marshal Design