lv
en

par mums projekti
pakalpojumi
kontakti
Tulkošanas pakalpojumi
Mēs piedāvājam Jums plašu pakalpojumu klāstu augstā profesionālā līmenī:
♦ rakstiskā tulkošana
♦ rediģēšana (stila un teksta korekcijas)
♦ oriģināltekstu izstrāde

Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu biroju un pilnu sniegto pakalpojumu klāstu, lūdzam sazināties, sūtot e-pastu uz adresi: valda@valda.lv

Par tulkošanas pakalpojumu izmaksām informēsim Jūs atsevišķi.
Cena tiek aprēķināta, pamatojoties uz zīmju skaitu avota valodā, teksta sarežģītību un tulkojuma izpildes termiņiem

Viena no mūsu īpašajām specializācijām ir materiālu tulkošana vienlaicīgi vairākās valodās.
Šiem specifiskajiem tulkošanas projektiem nepieciešami tādi kvalitātes kontroles elementi kā konsekvences nodrošinājums dažādām versijām un pārliecība, ka visiem iesaistītajiem tulkotājiem ir visa nepieciešamā informācija kvalitatīvai darba izpildei.

Šī informācija sniedz īsu ieskatu mūsu kvalitātes kontroles procesos. Ja jums ir kādi jautājumi vai arī nepieciešama sīkāka informācija par mūsu kvalitātes kontroles procesiem, lūdzam kontaktēties ar mums.

Visiem sniegtajiem pakalpojumiem nodrošinām konfidencialitāti. Tulkojamo materiālu saturs un mums zināmā informācija netiks nodota trešajai personai, ja vien Jūs nedosiet atļauju to darīt, iepriekš norādot konkrētas personas vai organizācijas.
Best viewed with Microsoft Internet Explorer 6(and above) or Mozilla Firefox
under 1024x768 pixel display resolution.
Designed by Boriss Zagrebins | Picture by Emils Kondratovics