lv
en
2010-2012
Grundtvig Partnership Project Intercultural Competence of Parents in Cross-cultural Families

2005 - 2007
Grundtvig 1 projekts UNEC

2004 - 2005
Grundtvig 2 projekts INMAD

Citi projekti

 

        Citi projekti

1.    

1999-2002

Pārskats „Smago un liela izmēra preču tranzīts caur Latviju”
Report „Transportation Of Heavy And Big Dimension Freights Over Latvia”

2.    

2002

Pārskats „celtniecības industrijas attīstības tendences Latvijā”
Report „Future Trends in Construction Industry in Latvia”

3.    

2003

Pārskats „Latvijas pasta attīstības vierzieni”
Report „Latvia Post Development Strategy”

4.    

2003

Pārskats „Internets un mazie lokālie tikli”
Report „Internet Connection and Small Local nets”

5.    

2004

Pārskats „Vēja enerģija Baltijas reģionā”
Report „Wind Energy in Baltic region”

6.    

2004

Projekts „Starpkultūru apmācības pieredzes un labās prakses apmaiņa” (INTEREX)” Nr. 04-LVA01-S2G01-00013-1-2
Project „Exchange of experience and best practice of intercultural trainings – core-elements and culture-specific requirements (INTEREX)” Nr. 04-LVA01-S2G01-00013-1-2

7.    

2005

Vadītāju apmācības programmas „Ekspress kurss” izstrāde

8.    

2005

Projekts „UNEC – Uniting Europe through Cultures: ‘with malice toward none’” 225862-CP-1-2005-1-AT-GRUNDTVIG-G1

9.    

2005

Gramatas „Frančaizinga attīstības praktiskie piemēri Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vacijā und Zviedrijā”

10.

2006

Konference „Ēku energoefektivitāte baltijas valstīs (BENEFIT)” Nr. EIE/SSE/06/022/SI2.439647 – konferences grāmatas un brošūras sagatavošana un izdošana
Conference „Buildings Energy Efficiency in Baltics - BENEFIT” Nr. EIE/SSE/06/022/SI2.439647 - conference books and brochures, preparing and publishing

11.

2009

Analīze „Ētiskās kompetences elementi Latvijā pieaugošo apmācībā” projekta „Ethics Competence as Educational Component in Adult Education” (Līgums 2009-1-LT-1-GRU06-01358 7) ietvaros
Analylis „Elements of the Ethics Competence n Adult Education in Latvia” in the frame of project „Ethics Competence as Educational Component in Adult Education” (Līgums 2009-1-LT-1-GRU06-01358 7)

12.

1995-2009

Pārskats „Ikgadēja Audita pakalpojumi tirgus situācija Latvijā”
Report „Anual Analysis Of The Audit Services Market In Latvia”

 

 

 

 

 

 

Best viewed with Microsoft Internet Explorer 6(and above) or Mozilla Firefox
under 1024x768 pixel display resolution.
Designed by Boriss Zagrebins | Picture by Emils Kondratovics